19 April, 2014

TERASE I BALKONI : UDOBAN I PRIRODAN AMBIJENT!

Terase i Blakoni su sve više jedini dodir sa prirodnim ambijentom. 
Upotrebom prirodnih materijala možete uspešno napraviti balans i utopliti sasvim običnu terasu: 
Kameni i drveni materijali uz pomoć sadnog materijala stvaraju savršen ambient.

Poboljšanje mikroklime samog prostora postiže se pravilnim odabirom biljnih vrsta. Pravilan odabir znači da su odabrane biljke u skladu sa pozicijom terase ili balkona, bilo da je osunčana ili većinom u zaseni , efekat koji se postiže je podjednak.

Podloga terase treba da bude laka za odžavanje, kvalitetna i dekotarivna. Poželjni materijali: Keramičke pločice za eksterijere, Kamene obloge, Mermerne obloge, Termotrerirano drvo- deking; jos se koriste podloge od stare pečene cigle-šamot, Starog biber crepa, kamenih oblutaka- Kuilije ploče,  kao i mnogi drugi elementi u zavisnosti od namene, stila i želje .

Zaštitna ograda, mora da zadovolji prvu i osnovnu ulogu a to je zaštita. Materijali i oblici  balkonskih ograda ima bezbroj, a odžavanje mora biti neprikosnoveno i redovno. Šmirglanje, premazivanje, čišćenje, impregnacija, ...