15 Jul, 2016

UDOBNO STANOVANJE

Bliži se završetak radova na izgradnji GARDEN- blokovskog komplexa, prvog ovog tipa u Novom Sadu.

Pojekat pejzažno- arhitektonskog uređenja potpisuje Gordana Andrić i kaže, da je ovaj projekat dobar primer i nada da investitori razmišaju o humanim uslovima za život stanara. Zahtevi kupaca su sve veći i ono osnovno pravo na život je mnogo bitno, da ne pominjemo zaštitu životne sredine i održivi razvoj, da treba izbegavati toplotna ostrva, koristiti prirodne materijale, dokazivati koliko kvadrat zelene površine smanjuje visoke temperature, apsorbuje šetne materije, smanjuje buku, 
 ono što je jasno da se covek oseća udobno u prirodnom okruženju.

Dizajn je dosao iz funkcionalnosti da se povežu svi ulazi i imaju nesmetanu komunikaciju, svi prilazi imaju obezbeđene rampe za osobe sa posebnim potrebama kao i majke sa decom.
Materijali za popločavanje su vrhunskog kvaliteta, trajni i održivi Semmelrock Stein+design. 
Obezbedjeno je dečije igralište, dovoljan broj mesta za sedenje i okupljanja, akcenat je na ozelenjavanju u izdignutim lejama, detaljima sa kaskadnim žardinjerama , dinamikom u koloritu i obliku vrsta i mnogim detaljima koji daju posebnost ovom prostoru.

Na fotografijama pogledajte kako komplex izgleda