17 April, 2012

Minijaturni vrtovi

Turski arhitekta Emre Ozberk dizajnira sićušne predele.. "Rad na ovim vrtovima mi pomaže da napustim ovaj život grada i nereda", kaze on. Radeći na njima i koncetrišući se, za četiri ili pet minuta, već postajete deo ov...